Youtube

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, zijn eigendom van Kermiscity en worden beschermd door auteursrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, door te sturen, distribueren, of te bewerken.

Bij het vermenigvuldigen, verveelvoudigen, distribueren of bewerken van inhoud op Kermiscity.nl zal aangifte gedaan worden bij de politie, Kermiscity behoudt zich het recht een geldbedrag te vragen als vergoeding.


Kermiscity wordt mogelijk gemaakt door CreativeKing - Koning in webdesign & fotografie!